Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Mediva Tıp Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğimizde, yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar tüm çocukların koruyucu sağlık hizmetleri, teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Polikliniğimizde öncelikle sağlıklı çocukların takibi, gelişimlerinin izlenmesi, hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınması esastır. Buna rağmen hastalık gelişirse tetkik, tedavi ve izlemleri çocuk hastalıkları hekimi tarafından yapılmaktadır. Hastanemizde uygulanan tedavilerden bazıları şunlardır:

 • Yenidoğan, bebek ve çocukların rutin kontrolleri
 • Rutin ve özel aşı programlarının oluşturulması ve takibi
 • Anne sütü eğitimi
 • Tamamlayıcı beslenme önerileri
 • Beslenme, büyüme ve gelişme takibi
 • Büyüme ve gelişme geriliği olan hastaların tetkik, tedavi ve takibi
 • Çocuklarda kilo kontrolü (Obezite)
 • Ateşli çocuğa doğru yaklaşımlar
 • Çocukluk çağı enfeksiyonlarının tanı, takip ve tedavisi
 • Mide ve bağırsak sistemi hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi
 • Çocuk alerji ve immünoloji hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi
 • Romatizmal hastalıkların tanı, takip ve tedavisi
 • Endokrin hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi
 • Kan hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi
 • Nörolojik hastalıkların tanı, takip ve tedavisi
 • Nefrolojik hastalıkların tanı, takip ve tedavisi