Poliklinikler

Dahiliye Polikliniği

Dahiliye (İç Hastalıkları) Polikliniği 

Diyabet, Tiroid, Böbrek, Hematoloji, Romatoloji,Tıbbi Onkoloji,Hipertansiyon ve Kalp,Osteoporoz ve Kemik,Gastrointestinal Sistem, Obezite, Kronik Akciğer hastalıkları Tanı, Tedavi ve Takipleri....